مقالات

تشخیص همزمان عوامل شایع مننژیت باکتریایی: نایسریا مننژیتیدیس، هموفیلوس انفلونزا و استرپتوکوکوس پنومونیه با مولتی پلکس PCR

درمان فوري مننژيت باكتريايی به  عنوان اورژانس پزشكي مستلزم تشخيص سريع و دقيق است. اين امر مي تواند از مرگ و مير يا عوارض بعدي پيشگيري نمايد. از اين رو، هدف اين تحقيق، راه اندازي روش تشخيص مولكولي مولتیپلكس PCR برای شناسايي مننژيت باكتريايی و تشخيص عوامل شايع آن بود.