اخبار

کتاب پدافند غیرعامل

در این کتاب برنامه جنگ های بیولوژیک؛ آمریکا؛ انگلیس؛ رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای غربی و شرقی در توسعه و استفاده از سلاح های بیولوژیک و ترور های بیولوژیک سازمان های جاسوسی امنیتی غرب را با سند و مدرک آورده ایم تا بدانند در حال طراحی و تولید جدید ترین عوامل بیولوژیک وحشت آفرین برای کنترل جمعیت؛ ترور بیولوژیک؛ قتل عام وکشتار بی گناهان را انجام دهند چه دنیای کثیفی به نام علم صلح آزادی؟ و امنیت چه جنایت ها که نمی کنند. سلاح های کشتار جمعی نوین می سازند اینجا بخوانید B2n.ir/h69069