اخبار

نقشه دشمنان ملت ایران در ایام انتخابات

نقشه دشمنان ملت ایران در این هفته، ضرورت هشیاری مردم و مسئولین و کاندیدهای محترم. سند مهمی که از درون ‌سازمان‌ های امنیتی امریکا و صهیونیسم‌ بدست آمده است نشان‌ می دهد که دشمنان ملت ایران برای تسلیم شدن ملت ایران در مقابل ابرقدرت ها، نقشه خطرناکی کشیده اند که دارای چهار محور اساسی است
دریافت لوح‌ برگزیده جشنواره‌ جهادگران علم و فناوری

امروز چهارشنبه یازدهم بهمن ماه 95 در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما شاهد اعطای لوح‌ برگزیده جشنواره‌ جهادگران علم و فناوری به دکتر علی کرمی به عنوان رئیس پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی بودیم که  به دلیل مسافرت  ایشان به جهت شرکت در همایش در استانی دیگر لوح تقدیر را آقای عالی زاده به نمایندگی دریافت کردند.