اخبار

وضع آزادی و حقوق بشر در جهان

این وضع حقوق زنان در عربستان است. علمای عقب مانده وهابی فتوی داده اند که زنان در حد بز و شتر هستند!! و کشورهای غربی مدافع حقوق بشر از آن استقبال کرده اند؟ چون زنان را قبلا در حد اشیاء می دانستند حال ارتقا داده در حد حیوانات میدانند!!
دشمن با رویکردهای جدید تهدید بیولوژیک بر جهان می‌تازد/ دشمن آغاز به چرخه جدیدی از روش‌های حذف کرده است

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج) گفت: یکی از مهم‌ترین رویکردهای تهدیدات، تهدیدات بیولوژیک بوده که دشمن با استفاده از آن بسیاری از نخبگان کشور و جهان را حذف می‌کند.