جستجوهمایش بیوتروریسم، تهدید سلامت خانواده و جامعه در بخش اخبار

همایش بیوتروریسم، آشنایی با مسائلی که سلامت خانواده و جامعه را تهدید می کند. ...


همایش تهدیدات بیولوژیک و بیوتروریسم در آخر الزمان در بخش اخبار

همایش تهدیدات بیولوژیک و بیو تروریسم در آخر زمان با سخنرانی پروفسور کرمی به همت کانون مهدویت ...


همایش بیوتروریسم در بخش اخبار

همایش بیوتروریسم با حضور پروفسور علی کرمی شاخص ترین پژوهشگر بیوتروریسم در ایران با درجه علمی دکترای بیوتکنولوژی از دانشگاه کپنهاگ دانمارک و فوق تخصص مهندسی ژنتیک از آمریکا برگزار می گردد. ...


اولین همایش تغذیه و بیوتروریسم 28 دی ماه در بخش اخبار

اولین همایش تغذیه و بیوتروریسم 28 دی ماه با حضور دکتر علی کرمی ...


بیوتروریسم؛ نقض پنهان و پیچیده حقوق بشر در بخش اخبار

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران امروز در نشستی با عنوان «بیوتروریسم و حقوق بشر» با حضور کارشناسان و صاحبنظران به بررسی ابعاد پدیده بیوتروریسم و بایسته ها و راهکارهای حقوقی ...


بیوتروریسم و حقوق بشر در بخش اخبار

مرکز مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران سمینار سخنرانی بیوتروریسم و حقوق بشر را برگزار می کنید ...


بیوتروریسم و تهدیدهای نوین علیه مسلمانان – بخش سوم (بخش پایانی) در بخش اخبار

ادامه مصاحبه به عمل آمده از جناب پروفسور دکترعلی کرمی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقه ا… (عج) ...


بیوتروریسم و تهدیدهای نوین علیه مسلمانان – بخش دوم در بخش اخبار

ادامه مصاحبه به عمل آمده از جناب پروفسور دکترعلی کرمی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقه ا… (عج) ...


بیوتروریسم و تهدیدهای نوین علیه مسلمانان در بخش مقالات

پروفسور دکترعلی کرمی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقه ا… (عج) دارای تخصص زیست فناوری (بیوتکنولوژی) پزشکی و فوق تخصص مهندسی ژنتیک و بیولوژی مولکولی حدود ۳۰ سال است که در کنار تحق ...